Back to Kotobukiya

Kotobukiya – Bishoujo – Freddy Krueger [2nd Edition]

109,90

scala 1/7, 18 cm